24h

Zgłoszenie serwisowe

Dane firmowe

Gdzie znajduje się urządzenie?

Informacje o urządzeniu

* - z tabliczki znamionowej urządzenia

Dodaj zdjęcia

Maksymalny rozmiar zdjęcia nie może przekraczać 5mb.

Dodaj filmy

Maksymalny rozmiar filmu nie może przekraczać 15mb.
Administratorem danych osobowych jest AUTOJET Sp. z o.o., Poznań 60-413, Ul. Tatrzańska 20 Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.

Dane firmowe

Gdzie znajduje się urządzenie?

Informacje o urządzeniu

* - z tabliczki znamionowej urządzenia

Dodaj zdjęcia

Maksymalny rozmiar zdjęcia nie może przekraczać 5mb.

Dodaj filmy

Maksymalny rozmiar filmu nie może przekraczać 15mb.
Administratorem danych osobowych jest AUTOJET Sp. z o.o., Poznań 60-413, Ul. Tatrzańska 20 Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.

RODO

Klauzula informacyjna:Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakim celu i w jaki sposób będą przetwarzane Twoje dane osobowe, jest Autojet z siedzibą w Poznaniu przy ul. Tatrzańskiej 20 (dalej „Autojet”).

Od kogo AUTOJET otrzymała Twoje dane?

Pozyskaliśmy Twoje dane osobowe od Ciebie w związku ze świadczeniem usług.
Twoje dane obejmują:
• imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail
• wszystkie dane związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, które są udostępnione publiczne lub zostały nam udostępnione

Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych osobowych?

AUTOJET przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach:
a) kontaktu z Tobą
b) tworzenia ofert handlowych
c) realizacji umowy
d) serwisowania sprzętu
e) tworzenia kampanii marketingowych
f) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i rachunkowych

Podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych przez AUTOJET?

AUTOJET jest uprawniona do przetwarzania Twoich danych osobowych, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Jakie masz uprawnienia wobec AUTOJET w zakresie przetwarzanych danych?

Wobec przetwarzania Twoich danych osobowych przez AUTOJET możesz żądać od AUTOJET: dostępu do danych, ich sprostowania (gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne), usunięcia (gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez AUTOJET; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania tych danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa), ograniczenia przetwarzania (gdy dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający AUTOJET sprawdzić prawidłowość Twoich danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie są już potrzebne AUTOJET ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; przenoszenia danych (gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny).
Możesz wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez AUTOJET do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kiedy możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:
• przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez Twoją szczególną sytuację,
• dane osobowe mogą zostać użyte na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Komu AUTOJET udostępnia Twoje dane osobowe?

AUTOJET nie udostępnia Twoich danych osobom trzecim.

Jak długo AUTOJET przechowuje Twoje dane osobowe?

AUTOJET przechowuje Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a po jej zakończeniu przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonywaniem umowy. Ponadto, AUTOJET przechowuje Twoje dane dla celów podatkowych i rachunkowych przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym miało miejsce zdarzenie finansowe.

Czy AUTOJET profiluje Twoje dane osobowe?

Profilowanie danych osobowych rozumiane jest jako zautomatyzowane przetwarzanie Twoich danych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych czynników dotyczących, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów Twoje pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Zapraszamy do kontaktu, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez AUTOJET?

Jeśli masz pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z AUTOJET przy wykorzystaniu danych kontaktowych:
• Email: autojet@autojet.com.pl
• Email: biuro@autojet.com.pl
• Nr telefonu: +48 618 473 548

Nasi Klienci

 • Nasi Klienci
 • Nasi Klienci
 • Nasi Klienci
 • Nasi Klienci
 • Nasi Klienci
 • Nasi Klienci
 • Nasi Klienci
 • Nasi Klienci
 • Nasi Klienci
 • Nasi Klienci
 • Nasi Klienci
 • Nasi Klienci
 • Nasi Klienci
 • Nasi Klienci
 • Nasi Klienci
 • Nasi Klienci
 • Nasi Klienci
 • Nasi Klienci

Szybki kontakt

Sprawdź nas w akcji i przekonaj się w jakim stopniu możemy usprawnić proces produkcji w Twojej fabryce.

Skontaktuj się bezpośrednio

Siedziba firmy

ul. Tatrzańska 20
60-413 Poznań


Dział handlowy

Tel: + 48 618 473 548
Tel: + 48 504 324 824
Tel: + 48 608 650 411

Dane do faktury

Autojet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
ul. Tatrzańska 20
60-413 Poznań

NIP 7811964155
Regon 369361893
KRS 0000716060

Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
ul. Grochowe Łąki 6
61-752 Poznań

Wypełnij krótki formularz

Administratorem danych osobowych jest AUTOJET Sp. z o.o., Poznań 60-413, Ul. Tatrzańska 20 Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.